SERVEI DE GESTIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS PER ADMINISTRADORS DE FINQUES

Compleixi la normativa i obtingui per això una rendibilitat addicional per a la seva negocio.

La Llei 39/2015 sobre el procediment administratiu comú obligar a les comunitats de propietaris, com a entitats sense personalitat jurídica, a relacionar-se amb les Administracions Públiques de forma electrònica.

A Pruymann convertim aquesta obligació i major càrrega de treball en una oportunitat per als Administradors de Finques. Els nostres serveis inclouen:
  • Obtenció i renovació de certificats digitals de Comunitats de Propietaris sense necessitat de cap desplaçament.
  • Recepció i lliurament de totes les notificacions electròniques de les diferents administracions públiques.
  • Gestió documental, assessorament i resposta de notificacions de l'AEAT.

L'administrador de finques no només s'estalvia el temps que suposa la realització de les tasques, sino que obté per això una retribució.