Assessoria legal i tributària

Assessoria fiscal de primer nivell a l'abast de les PIMES.

FISCAL

 • Planificació / optimització fiscal nacional i internacional.
 • Representació davant els òrgans d'inspecció tributària.
 • Inspeccions fiscals.
 • Reclamacions tributàries.
 • Planificació fiscal successòria.
 • Assessorament en Transfer Pricing.
 • Gestió de totes les obligacions financeres i fiscals.
 • Documentació d'operacions vinculades.
 • Adaptació a la normativa de blanqueig de capitals.
 • IRPF.
 • Impost societats.
 • IVA.
 • Impost sobre no residents.

MERCANTIL I CIVIL

 • Operacions de reestructuració empresarial.
 • Constitució de societats.
 • Reclamacions judicials civils i mercantils.
 • Contractació nacional i internacional.
 • Dret successori
 • Reclamació d'impagats.
 • Assessorament pre-concursal i concursal.
 • Protecció de dades (Adaptació a la LOPD).
 • Assessorament en la normativa sobre Blanquejament de Capitals.

área laboral

 • Auditoría laboral
 • RRHH
 • Departamento de gestión de personal
 • Contratos laborales generales
 • Contratos laborales especiales
 • Retribuciones salariales
 • Confección de nóminas y trámites de Seguridad Social
 • Régimen disciplinario
 • ERES, ERTES, etc.
 • Confección de nóminas y seguridad social.
 • Altas y bajas de trabajadores y empresas.
 • Contratación laboral y posibles subvenciones y/o bonificaciones.
 • Tramitación de enfermedades y accidentes.
 • Desempleos.
 • Faltas y sanciones
 • Descripción, análisis y valoración de puestos.
 • Definición de estructuras salariales en función del análisis de puestos.
 • Concreción del puesto y perfil a buscar.
 • Pruebas de selección.
 • Reestructuración de plantilla.