Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE), informamos que el titular de este sitio web es:

Titular: PRUYMANN CONSULTING, S.L.

Edificio ESADE CREAPOLIS 
Dirección: Av/ De la Torre Blanca,57, B21-22 08172 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 033 40 00

C.I.F: B-62.529.516
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 33609, Foli 134, Full 231.882.

Els continguts del lloc web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat
exclusiva de PRUYMANN CONSULTING, S.L., i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat
Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer a la web, PRUYMANN CONSULTING,
S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu
sol esment o aparició al web, l'existència de drets sobre les mateixes.

Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser a la seva pàgina principal o d'entrada.

PRUYMANN CONSULTING, S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en
seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ
aviso.

La companyia no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web, ni assumirà responsabilitat
alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic
(Programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics
o fitxers dels usuaris.

PRUYMANN CONSULTING, S.L. es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra
qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius
els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la
normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats
en qualsevol equip informàtic de PRUYMANN CONSULTING, S.L.

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial
pertanyents a l'entitat oa tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària
per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització
de titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, de l'
sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de PRUYMANN CONSULTING, S.L., o de tercers o que
puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents
els que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a
Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i / o dels continguts.

PRUYMANN CONSULTING, S.L. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge,
posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels
daños y perjuicios que puedan ocasionarse.0